นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ZHULIAN
กดที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขในการใช้เว็ปไซต์ของ ZHULIAN

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด รวมไปถึงบริษัทที่ได้ถือหุ้นไว้ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด ปี 2559
(โดยรวมอาจเรียกว่า “บริษัท”, “กลุ่ม”, “ZHULIAN“, “เรา”, “พวกเรา” or “ของเรา”) เคารพสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อติดต่อสื่อสารกับเรา


เราพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึง วิธีในการรวบรวม การเก็บข้อมูล การใช้ การแบ่ง กระบวนการ
และการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้จัดจำหน่ายของเราหรือลูกค้า (“คุณ”) นโยบายนี้ยังแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่สามารถเข้าถึง
และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันและเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้.


สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา Zhulianshopping.com หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา จะถือเป็นการยอมรับการปฏิบัติที่อธิบายไว้
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพิเคชั่นของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราต้องการให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ


ถ้าคุณมีข้อคำถาม ข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กรุณาติดต่อเรา

สำหรับคำอธิบายรายละเอียดข้อปฎิบัติในนโยบายของเรา กรุณาคลิกที่คำถามที่อยู่ด้านล่างนี้

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากคุณหรือที่ได้รับจากบุคคลที่ 3 ซึ่งทำหน้าที่แทนเราในฐานะตัวแทนของเรา
ผู้ทำสัญญา ผู้ให้บริการ และหรือที่ปรึกษามืออาชีพที่ให้การสนับสนุนธุรกิจและให้คำแนะนำในการบริหาร (“บุคคลอื่นที่มีอำนาจ”) หรือจากบริษัทแม่
และบริษัทย่อยทั่วโลก (อาจเรียกโดยรวม “บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน”) ของผู้จัดจำหน่ายของพวกเราหรือลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ถูกใช้
กับข้อมูลที่อยู่นอกการครอบครอง การควบคุม หรืออำนาจของเรา

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ผ่านช่องทางหนึ่ง (เช่น ผ่านเว็บไซต์ ) กับข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมจากอีกช่องทางหนึ่ง
(เช่น การจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์) ทำทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าใจมุมมองของผู้จัดจำหน่ายของเรามากขึ้น ซึ่งในทางกลับกัน จะทำให้เราสามารถให้บริการคุณได้ดีขึ้น
และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น

นโยบายฉบับนี้จะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเรา รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านทาง:

●    เว็บไซต์ ZHULIAN รวมถึงเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ที่ดำเนินงานโดย ZHULIAN และ เพจที่ถูกดำเนินงานโดยบุคลลที่ 3 ผ่านทางเครือข่ายสังคม
●    เว็บไซต์มือถือและแอปพิเคชั่นของZHULIAN
●    โปรแกรมส่งข้อความโดย ZHULIAN
●    ใบสมัครหรือเอการการสมัครที่เราเก็บรวมรวมจากผู้จัดจำหน่ายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจากการประกาศ การแสดงการสาธิตในร้านค้า
หรือกิจกรรมอื่นๆด้วยตัวเองหรือการแข่งขัน
●    การแข่งขัน กิจกรรมหรือการรณรงค์ที่จัดโดย ZHULIAN
●    ศูนย์บริการ คอลเซนเตอร์
●    บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาติ
●    แหล่งข้อมูลอื่น (เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่ 3)

 

2. ZHULIANเก็บข้อมูลส่วนตัวใดบ้าง และรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ ด้วยข้อมูลเหล่านั้นอย่างเดียวหรือจากการประมวลผลรวมกับข้อมูลอื่น      
ที่เราเก็บรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวประมวลผลรวมดับข้อมูลอื่น (เช่น ข้อมูลการติดต่อกับบัญชีการเข้าระบบหรือข้อมูลประชากร
ข้อมูลเหล่านี้จะนับว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว)


เรามุ่งมั่นที่จะจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเก็บเพียงเฉพาะ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณ

นโยบายฉบับนี้นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมโดยเรา ยกตัวอย่างเช่น:

●    ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล - ข้อมูลที่อนุญาติให้เราติดต่อคุณโดยตรง เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ที่อาศัยหรือเมล หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล ในบางกรณี จะรวมถึงข้อมูลของผู้อื่นที่คุณได้ให้กับเราไว้ (เช่น ถ้าคุณให้อีเมลเพื่อนของคุณกับเราในโปรแกรมบอกต่อเพื่อน)
●    ข้อมูลบัญชีเข้าใช้ระบบ
●    ข้อมูลประชากร (เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เป็นต้น)
●    ข้อมูลทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ (เช่น IP Address ประเภทของระบบดำเนินงาน ประเภทของเว็บบาร์วเซอร์) ดูคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ ข้อ 8
●    ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ - ข้อมูลที่คุณใช้หรือสำรวจเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน การโฆษณาทางออนไลน์ รวมถึงลิ้งค์การเชื่อมต่อที่คุณเข้าชมหน้าเพจที่คุณดู
และระยะเวลาบนหน้าเพจนั้น และข้อมูลที่คล้ายคลึงกันและหรือข้อมูลสถิติ (เช่น วันและเวลาในการเข้าชม เว็บไซต์ที่ทำให้คุณเข้ามาในเว็บไซต์ปัจจุบัน กิจกรรมของเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ) ดูคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ ข้อ 8

●    ข้อเสนอแนะจากผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า
●    เนื้อหาที่สร้างโดยผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า รวมถึงข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นและให้เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสมัครใจ  (เช่น Facebook และอื่นๆ)
โดยผ่านการถ่ายถอดลงไปในเว็บไซต์หรือแอปพิเคชั่น รวมถึงเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook และ Twitter

●    ข้อมูลเครือข่ายสังคม : รวมถึงข้อมูลของคุณที่อยู่ในเครือข่ายสังคมของบุคคลที่3 (เช่น Facebook และอื่นๆ) และข้อมูลที่คุณอนุญาติให้เครือข่ายสังคม
ของบุคคคลที่ 3นั้นแบ่งให้เรา

●    ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าออนไลน์จาก ZHULIAN)
●    ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการสำหรับรายการการแข่งขัน กิจกรรมหรือการรณรงค์โดยเฉพาะของZHULIAN ลักษณะหรือการบริการที่คุณต้องการ
●    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียด รวมถึงข้อมูลทางกายภาพหรือสภาพจิตใจ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์
และความเชื่อทางศาสนาของคุณซึ่งจะถูกรวบรวมด้วยความเห็นชอบจากคุณ


3. ZHULIAN จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างความปลอดภัยได้อย่างไร

เราปฎิบัติตามเทคนิคที่เหมาะสมและมาตราการของบริษัทในการป้องกันความลับและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางที่หลากหลายตามคำอธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ความพยายามเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

I. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ไม่ประกาศต่อสาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้เพียงพนักงานของ ZHULIAN
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และบุคคลที 3 ที่ได้รับอนุญาต (ตามคำอธิบาย ข้อ1) ที่มีข้อผูกมัดตามสัญญาที่จะใช้มาตราการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

II. รับรองการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
(เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลทางสุขภาพ) ระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

III. ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ระบบก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารักษาเอาไว้


4. วัตุประสงค์ของZHULIANในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณให้ไว้กับ ZHULIAN มันจะถูกใช้เพื่อการจัดการ การสนับสนุนและรับข้อเสนอแนะในระดับการให้บริการของเรา
และป้องกันการละเมิดความปลอดภัย กฎหมายหรือข้อกำหนดสัญญาของเรา

นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ โปรดทราบว่าการใช้งานด้านล่างนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายบางรายเท่านั้น

● การรักษาบัญชีและสิทธิ์ความเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการจัดการ โปรแกรมรอยัลตี้หรือรางวัลของตัวแทนจำหน่าย ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
● เพื่อดำเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดจำหน่าย
● การบริการลูกค้า / ตัวแทนจำหน่าย
● การปรับปรุงและปรับแต่งผลิตภัณฑ์
● การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค / ผู้จัดจำหน่าย
● การแข่งขันและโปรโมชั่นอื่น ๆ
● การสื่อสารการตลาด
●  เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจรวมอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันการวิ่ง
อนุญาตให้คุณแชร์เนื้อหากับเพื่อน ๆ เป็นต้น
● การปรับปรุงเว็บไซต์และการทำให้เป็นส่วนตัว
● คุณสมบัติของเว็บไซต์ เช่น การแชร์รูปภาพ วิดีโอ งานศิลปะหรือข้อความอื่นหรือเนื้อหา
● คุณสมบัติของเว็บไซต์ที่อนุญาติให้คุณแชร์ข่าวสาร ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น สินค้าที่สนใจ หรือเนื้อหาอื่นๆกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน
(เช่น การใช้ชื่อหรืออีเมล) ได้อย่างง่ายดาย
● ปฏิบัติตามคำสั่ง
●  วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น ความปลอดภัยของเว็บไซต์ การค้นหาภายใน เป็นต้น

สำหรับการใช้คุณสมบัติและบริการใดๆตามที่อธิบายไว้ใน ข้อที่ 1 ด้านบน คุณจะต้องยินยิมให้เรารวบรวม ใช้งานและเปิดเผย (ในกรณีที่จำเป็น)
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5. กลุ่มบริษัท เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครและทำไม

ZHULIAN อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคณไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเราทั่วโลก รวมถึงบริษัทแม่ และบริษัทย่อย (ซึ่งเรียกโดยรวม “บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน”)
และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (ตามคำอธิบายในข้อ1)

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้สนับสนุนร่วมและพาทเนอร์สำหรับโปรโมชั่นต่างๆในบางกรณี อาจรวมถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ไปต่างประเทศ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ข้อ 7 - “ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งไปยังประเทศใดและเพราะเหตุใด” สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปยังต่างประเทศ

เมื่อคุณชนะการแข่งขัน หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา เราอาจตีพิมพ์ชื่อคุณ รูปภาพและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆโดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณถูกรวบรวมหรือแบ่งปันกับ บริษัท อื่นที่ไม่ใช่เราและบุคคลที่สามที่มีอำนาจ (ตามคำอธิบายข้อ1) คุณสามารถเลือก
ที่จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้ หากกิจกรรมนั้นมีการเก็บรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลโดยรวม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลประชากรหรือข้อมูลแบบสอบถามไปยังบุคคลที่สาม แต่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีการระบุชื่อ และไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ
ข้อมูลโดยรวมที่เราแบ่งปันอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
ตามที่อธิบายไว้ใน ข้อ 8 ด้านล่างนี้

●    เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเราถูกร้องขอให้ทำตามกฎหมายนั้น หรือ การติดสินใจโดยสุจริตของเรา การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อป้องกันสิทธิของ ZHULIAN ตัวของลูกค้าและหรือสาธารณะเอง
●    นอกจากนี้เรายังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่จะซื้อหรือรวมกิจการที่เกี่ยวข้องของ ZHULIAN ใดๆก็ตาม

6. คุณสามารถเข้าถึง แก้ไขหรือสร้างทางเลือกอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเราได้อย่างไร

ข้อมูลดังต่อไปนี้แสดงถึงทางเลือกของคุณในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา

คุณสามารถยกเลิก คุณมีทางเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลขิงคุณให้แก่เราได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกทางเลือกนี้ คุณจะถูกจำกัดสิทธิ์ในกิจกรรม
หรือลักษณะการใช้งานที่เรามีให้คุณ

วิธีการยกเลิก หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลการสื่อสารและหรือการบริการจากเว็บไซต์หรือแบรนด์ของ ZHULIAN กรุณาอย่ากดเลือกการติดต่อสื่อสารหารบริการนั้นเมื่อตอนคุณสมัครสมาชิก หากคุณกดยอมรับการได้รับข่าวสาร และคุณต้องการที่จะยกเลิกในเวลาต่อมา กรุณาไปที่เมนูส่วนการยกเลิกในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราและแก้ไขการตั้งค่าของคุณ

ถ้าหากฉันได้รับอีเมล ข้อความหรือการติดต่ออื่นที่ฉันไม่ได้ต้องการ - สำหรับทุกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดโดยอีเมลที่ถูกส่งไปถึงคุณ เราได้มีทางเลือกให้คุณในการเลือกที่จะไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดในอนาคต (เช่น การยกเลิกการติดตาม) โดยเพียงปฎิบัติตามกระบวนการยกเลิกการติดตามหรือปฎิบัติตามข้อมูล
ที่ให้ไว้ในอีเมล

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันได้ยอมรับการติดต่อสื่อสารนั้นหรือไม่ - คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณได้
โดยการไปที่เมนูส่วนของการยกเลิกในหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

ถ้าหากมีการทำงานใดๆใน 4 ขั้นตอนที่กล่าวไว้ด้านบนไม่พร้อมใช้งานหรือคุณต้องการที่จะทำคำร้องที่ต่างออกไป หรือหากคุณมีข้อคำถาม ข้อร้องเรียน
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อปฎิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการหรือคำถามได้ที่

●    ที่อยู่ : บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
      เลขที่ 88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง - จ.สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 ประเทศไทย หรือ
●    อีเมลล์ : [email protected]
●    Line ID : @zthcustomerservice
●    ติดต่อเราผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-983-3984 (เวลาทำการ 9.00 น - 17.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์)


7. ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งไปยังประเทศใดและเพราะเหตุใด

ZHULIAN อาจพัฒนาไปสู่​​บริษัทระดับโลกและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนข้ามพรมแดน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามคำอธิบายในข้อ 5) และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาติ (ตามคำอธิบายในข้อ 1) ในกลุ่มบริษัท  (บริษัทแม่ของ ZHULIAN หรือบริษัทเครือ หรือบริษัทพันธมิตรที่ ZHULIAN มีความเกี่ยวข้องในการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ

ZHULIAN ใช้มาตรการที่เหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระหว่างการส่งและการรับข้อมูล ZHULIAN
จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากประเทศของคุณได้ถ่ายโอนไปยังสถานที่ที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายกันหรือเทียบเท่า

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ของเราพร้อมใช้งานอาจอยู่นอกประเทศที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้  ผู้ให้บริการทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ที่รับรองมาตรฐานที่สูง
ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและจำเป็นต้อง (ตามบทบัญญัติอื่นๆ) ปฎิบัติในคำแนะนำของ ZHULIAN เท่านั้น และดำเนินมาตรการทางเทคนิคทั้งหมด
ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัย

8. เทคโนโลยีการติดตาม - ZHULIAN ใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไรและทำไม?

ZHULIAN ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นถึงวิธีการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เข้าชม เทคโนโลยีการติดตามช่วยเราปรับแต่งเว็บไซต์
ให้ตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพิ่มข้อแนะนำตอบรับความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของเรา
(ผ่านทางพาร์ทเนอร์ที่ได้รับมอบหมาย) และเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณได้ทุกที่ในเว็บไซต์ เพื่อ  นำเทคโนโลยีการติดตามนี้มาปรับใช้เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

ZHULIAN จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมจากเทคโนโลยการติดตามในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณว่าได้มีการยอมรับที่จะใช้งานคุกกี้หรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้เตือนคุณก่อนยอมรับคุกกี้
หรือคุณสามารถตั้งค่าให้ปฎิเสธคุกกี้นั้นได้ แต่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์ได้

หากคุณปฎิเสธ คุณไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการใช้หรือใช้เป็นตัวนำไปสู่ส่วนต่างๆของการตั้งค่าหรือเว็บไซต์ต่างๆของ ZHULIAN
โปรดทราบว่าหากคุณเข้าสู่เว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในสถานที่อื่นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเบาว์เซอร์ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการตั้งค่าคุกกี้ที่คุณต้องการ

9. สแปม คืออะไร และ ZHULIAN มีวิธีจัดการกับสแปมอย่างไร

สแปม คือการโฆษณาหรือการตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกสื่อสารไปยังคุณไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
และไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ZHULIAN ไม่มีการส่งสแปม ZHULIAN จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึง ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) ไปใช้สำหรับการตลาดทางตรง
หรือใช้ในการติดต่อเพื่อติดตาม เว้นแต่คุณอนุญาติให้เราเข้าถึง โดยจะเรียกการยินยอมนี้ว่า “OPT-IN”

เว็บไซต์ของ ZHULIAN ให้ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดผ่านทางอีเมล ทุกอีเมลที่ถูกส่งโดย ZHULIAN จะให้ทางเลือกคุณในการเลือก
ว่าจะหยุดการรับเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดได้ตลอดเวลา

หากมีเหตุผลที่ทำให้คุณเชื่อว่าคุณได้รับสแปมจากทางบริษัท กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที สำหรับข้อมูลการติดต่อ กรุณาดูเพิ่มเติมได้ที่ ข้อ 6

10. ZHULIAN เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าไหร่?

ZHULIAN อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เรามาในฐานข้อมูลแยกเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้โดยกลุ่มบริษัทตามระยะเวลา
ที่จำเป็นตามสมควรโดยคำนึงถึงความต้องการในการตอบคำถามของเราหรือแก้ไขปัญหา เพื่อให้การพัฒนาการบริการใหม่และการปฎิบัติตาม
ข้อกำหนดทางกฎหมายภายใต้ข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ นั่นหมายความว่าเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่เหมาะสม

หลังจากคุณได้ยุติการใช้บริการของ ZHULIAN หรือยุติการใช้งานเว็บไซต์ ZHULIAN หลังจากช่วงระยะเวลานั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
จะถูกลบออกจากระบบทุกระบบในกลุ่มบริษัท

เราอาจเก็บข้อมูลประชากรที่ถูกรวบรวมไว้หรือข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นการภายในบริษัท แต่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ
และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ถูกตรวจพบผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีการติดตาม ตามที่ได้อธิบายไว้ใน ข้อ 8 ข้างต้น

คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา กรุณาดูเพิ่มเติมใน ข้อ 6 สำหรับวิธีการเข้าถึง ปรับเปลี่ยนหรือเลือกทางเลือกอื่นๆเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เรา

11. นโยบายของ ZHULIANในการสื่อสารกับผู้เยาว์คืออะไร

เราเชื่อว่าการป้องกันความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เยาว์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและเราส่งเสริมให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองใช้เวลากับบุตรหรือผู้เยาว์ในปกครอง
เพื่อการมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ตักเตือนกิจกรรมของพวกเขา รวมถึงกิจกรรมทางออนไลน์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหรือผู้เยาว์เท่านั้น
และเราจะขอข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่ผู้เยาว์สมัครสมาชิกไว้เท่านั้น

เว็บไซต์เฉพาะสำหรับผู้เยาว์
หมายเหตุพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราแนะนำให้คุณปรึกษาบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเว็บไซต์ของ ZHULIAN
หากคุณเกิดความไม่แน่ใจหรือสงสัยข้อมูลในส่วนนี้ คุณควรถามบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำหรับการช่วยเหลือคุณ

หมายเหตุพิเศษ สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
เราแนะนำให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตรวจสอบและสังเกตการณ์การใช้อีเมลของบุตร หรือผู้เยาว์ในปกครองอยู่สม่ำเสมอรวมถึงกิจกรรมออนไลน์

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า พวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของเขากับเราโดยที่คุณไม่อนุญาต

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหรือผู้เยาว์ในปกครองและแก้ไขมันหรือลบมันออกได้ตลอดเวลา
ในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้โดยทางอีเมลล์ หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เรา
ได้แจ้งไว้ในข้อมูลการติดต่อในส่วน ข้อคำถามที่ 6

12. ZHULIAN เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆหรือไม่ และเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเมื่อมีการเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้น?

ZHULIAN มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อเปิดโอกาสให้คุณในการตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมต่อ
และหาสิ้งที่น่าสนใจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ZHULIAN เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและจะไม่ถูกนำมาใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ถ้าหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราได้ให้การเชื่อมต่อไว้ ผู้ประกอบการของเว็บไซต์นั้นอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพึงพอใจยอมรับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นั้นๆ 

ZHULIAN จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือทางใดก็สำหรับกิจกรรมนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือระดับการปฎิบัติงานตามของบุคคลที่สามเหล่านี้
อีกทั้ง ZHULIAN จะไม่มีการรับรองการปฏิบัติและเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

13. จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเมื่อฉันส่งอีเมลหน้าเว็บ ZHULIAN ไปให้ผู้อื่น

เว็บไซต์ของเราบางเว็บไซต์อาจให้โอกาสคุณในการส่งอีเมล์ของหน้าเว็บให้กับบุคคลอื่น สำหรับลักษณะการทำงานนี้
เราอาจต้องรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณและ / หรือที่อยู่อีเมลของที่คุณส่งหน้าเว็บไปที่อยู่อีเมลที่เก็บรวบรวมในลักษณะนี้ไม่ถูกใช้
เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อตอบคำขอของคุณ อีเมลล์เหล่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บและจะถูกลบทันทีหลังจากทำตามคำขอของคุณสำเร็จ

14. จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวของฉันหากฉันให้ความร่วมในแบบสอบถามของ ZHULIAN

เราอาจถามผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์หรือลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมของเราในแคมเปญ การประกวด หรือกิจกรรมโปรโมชั่นอื่นๆเพื่อให้ตอบคำถามของแบบสอบถาม
แบบสอบถามโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ สินค้า หมวดหมู่ประเภทของสินค้าของเรา พวกเราจะถามเกี่ยวกับอายุหรือช่วงอายุ เพศ และ/หรือ
ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแบบสอบถาม พวกเราจะใส่ข้อมูลที่มีอยู่จากเทคโนโลยีการติดตาม (สำหรับแบบสอบถามออนไลน์)
ปรับใช้กับแบบสอบถามของคุณ แต่จะไม่ใช้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาจากการสำรวจความคิดเห็น และแบบสอบถาม
จะถูกนำมาใช้ภายใน ZHULIAN เท่านั้น แต่การรวบรวมข้อมูลนั้นอาจแบ่งมาจากที่อื่น

15. ZHULIAN สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายความปลอดภัยนี้ได้หรือไม่

ในบางครั้ง ZHULIAN อาจเปลี่ยนนโยบายและแก้ไขนโยบายให้ถูกต้องมากขึ้น กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ
เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดผลกระทบกับคุณอย่างไร