เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง - จ.สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 โทร. 02-983- 3984 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร.02-925-6816-8 , 02-918-2680-3 บนพื้นที่ 149 ไร่ มีห้องประชุมที่จุได้มากกว่า 2,000 คน ซึ่งในปี 2551 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเพิ่มด้านหลังอาคารจิรธนา ที่สามารถจุผู้ร่วมประชุมได้มากกว่า 7,000 คน และสถานที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ด้วยชั้นเชิงการต่อสู้ สู่ความสำเร็จ ในธุรกิจขายตรงภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยึดมั่นในคุณธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเสมอมาของซูเลียน กับคำขวัญในการทำงานที่ว่า “ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ” จอมทัพซูเลียนพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือ ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการบริษัทและพรั่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมากประสบการณ์ตระกูล “จุลล์จักรวงศา” ที่ขับเคลื่อนนำพาซูเลียนยืนหยัดในธุรกิจขายตรงในระดับแนวหน้าของประเทศไทย

สินค้าดี ตอบโจทย์ เห็นผลจริง พิสูจน์ได้ กับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี มีสรรพคุณอันเป็นประโยชน์มากมาย หลากหลายร้อยกว่ารายการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดี

ปัจจุบันบริษัทฯ ซูเลียนมีสมาชิกกว่า 4 ล้าน 6 หมื่นกว่ารหัส และตัวแทนจำหน่ายร่วมกว่า 223 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้น และมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริง ในการเสริมสร้างให้คนในสังคม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และนโยบายที่เป็นหลักยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมทั้งต่อตัวสินค้าและลูกค้า เหนืออื่นใดบริษัทยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการช่วยสร้าง โอกาสให้คนมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก

นอกจากนี้ ซูเลียน…….ยังได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ.

 

ปัจจุบัน (2559) บริษัทฯ มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มากกว่า 660 ล้านบาท/เดือน และมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก ซูเลียนที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น ซูเลียน ยังแผ่ขยายคลอบคลุมในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์และล่าสุดที่ประเทศเมียนมาร์ เพื่อเป็นฐานรับรองความต้องการของนักธุรกิจซูเลียน ชาวพม่า ที่มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้ชื่อ Myanmar Zhulian Direct Marketing Company Limited ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 และพร้อมด้วยตัวแทนจำหน่าย(เอเยนซี่)กว่า36แห่ง